Preloader
Drag

Hib.com.tr kullanıcıların kendisine hib.com.tr adlı web sitesi (“Web Sitesi”) veya mobil uygulamaları üzerinden, elektronik ortamda iletilen kişisel verileri, “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ve General Data Protection Regulation (GDPR) açıklanan durumlar dışında, farklı amaçlar için paylaşmayacak, satmayacak veya kullandırmayacaktır. Tüm bu bilgileri kabul eder.

Hib Yazılım‘ın “Kişisel Veriler ve Genel Gizlilik Politikası” aşağıda verilmiştir.

IP Numaraları: Web sitemize girmiş olduğunuz ip adresininiz çerezler nezdinde kayıt altına alınabilir. Analiz araçları ile demografik yapı ile hazır paket kişiye özel tema için geliştirmeler nedeniyle saklanabilir.

Anonim Veriler:

E-bülten gönderimleri ve duyurular: E-posta adresimize kayıt olduktan sonra günlük, haftalık ya da aylık olarak tarafınıza e-bülten veyahut duyuru gönderebiliriz. E-posta aboneliğinden çıkmak için iletişim kanallarımızı kullanabilirsiniz. E-posta aboneliği kabul etmiş olan tüm müşterilerimiz e-bülten ya da duyuru alma hakkına da sahiptir.

Başka sitelere bağlantı verilmesi: Backlink olarak sınıflandırılan bu bölümde marka ya da kişiye ait bir zarar verme, kişi ya da markaya ait bilgileri paylaşma gibi bir durum söz konusu değildir. Sadece referans mantığı ile hareket edilmektedir. Lakin hib.com.tr sitesi bir sayfaya, web siteye link verdiğinde bu hib.com.tr sorumluluğundan ayrılır ve yönlendirdiğiniz web site sorumluluğunu kapsar. Hib.com.tr yönlenen adresin içeriği ile ya da uygulamaları ile ilgili hiçbir sorumluluk taşımaz.

Banka / Kredi Kartı Bilgileri: Hib yazılım, veri iletiminde 256 bit şifreleme algoritması ile bilgi güvenliği sağlayan SSL sertifikası (yeşil bar) kullanmaktadır. Ayrıca, hiçbir kullanıcı ya da markanın kredi / banka kartı web sitemizde tutulmaz, depolanmaz. Ödeme bilgi sayfası açıldığında otomatik olarak anlaşma sağladığımız banka paneli açılır. Bundan dolayı web sitemizde kredi kartı adı soyadı, numarası, ay / yıl ve cvv bilgileri tutulmaz.

Kişisel Veriler Kanunu hakkında genel bilgilendirme

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş, 7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Avrupa Birliği Veri Koruma Yönergesi (EU General Data Protection Regulation – GDPR) 25 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Avrupa Birliği Veri Koruma Yönergesi (EU General Data Protection Regulation – GDPR) kapsamında veri sorumlusu olarak, siz değerli müşterilerimizin kişisel verilerini kaydedecek, sınıflandıracak, işleyecek, saklayacak, güncelleyecek ve mevzuat kuralları ve vereceğiniz izin verdiği durumlarda 3. Kişilere açıklayabilecek olup, söz konusu yasal düzenleme kapsamında karşılıklı hak ve yükümlülüklerimize ilişkin olarak sizleri bilgilendiriyoruz.

KVKK’nun 4. maddesi uyarınca Hib Yazılım’ın kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda Şirketimizin yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için müşterilerimizin doğru ve güncel verilerini paylaşması veya web sitesi / mobil uygulama üzerinden güncellemesi gerekmektedir.

6698 sayılı KVKK ve EU General Data Protection Regulation – GDPR uyarınca kişisel veri sahibinin hakları
Kişisel Veri Sahibi, Şirketimize (veri sorumlusu) başvuru yaparak kendisi ya da markası için şu bilgileri öğrenme hakkına sahiptir:

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme hakkı,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme hakkı,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Bu bilgileri öğrenmek için iletişim kanallarımızdan olan form, telefon numarası, e-posta, yazılı belge ya da WhatsApp ile iletişim kurulabilir.

İstanbul Ticaret Odası’na kayıtlı olan Hib.com.tr Kuyumcukent A.V.M. Blogu No: 403 Bahçelievler / İSTANBUL adresinde bulunan Sektörel Tema Bilişim Teknolojileri Tic.Ltd.Şti., 6698 sayılı KVKK ve EU General Data Protection Regulation – GDPR kapsamında Veri Sorumlusu’dur.

Hib.com.tr tarafından atanacak Veri Sorumlusu Temsilcisi, yasal altyapı sağlandığında Veri Sorumluları Sicilinde ve bu belgenin bulunduğu internet adresinde ilan edilecektir.

Kişisel Veri Sahipleri, sorularını, görüşlerini veya taleplerini aşağıdaki iletişim kanallarından herhangi birisine yöneltebilir:
e-posta: info@hib.com.tr
Telefon: +90 532 696 21 20